Poradnik genealogiczny
Linki genealogiczne

Strony historyczne

Strony p. Brożbara
 • Pan Tadeusz Brożbar jest autorem kilku różnych stron, które nazwałbym wręcz portalami. W mojej ocenie są one niezwykle cenne dla genealogów interesujących się historią Galicji i Kresów Wschodnich. Polecam szczególnie!
Polskie folwarki
XVI w.
 • Folwark szlachecki i chłopi w Polsce XVI wieku
Podział administracyjny Rzeczpospolitej Obojga Narodów w XVII i XVIII w.
 • Administrative divisions of the Polish-Lithuanian Commonwealth in the 17th and 18th centuries
Order Virtuti Militari
 • The Order of the Virtuti Militari and its Cavaliers 1792-1992,
 • lista odsyłaczy do stron związanych z Polską.
Napoleon Bonaparte
 • Prawie wszystko o nim.
Kawaleria polska
 • W żadnym z krajów kawaleria nie miała tak wielkiego wpływu na jego historię i nie cieszyła się taką estymą jak w Polsce
Rzeczpospolita pod zaborami

 • serwis obejmuje historię Polski od trzeciego rozbioru, przez powstania listopadowe i styczniowe oraz odzyskanie niepodległości, a na wojnie polsko-bolszewickiej kończąc
Tygodnik Ilustrowany
 • Zeskanowane strony Tygodnika Ilustrowanego z lat 1859-1865
Jak leczono w XIX w.
 • Karol Kaczkowski, Lekcye hygieny, czyli nauki zachowania zdrowia, wykładane publicznie od roku 1823 w Liceum Wołyńskim
Wychodźstwo polskie 1870-1914 do Zagłębia Ruhry
 • Najnowsze badania problematyki wychodźstwa polskiego z lat 1870-1914 do Zagłębia Ruhry
Genealogia dos emigrantes da Bucovina
 • Genealogia dos emigrantes da Bucovina na cidade da Lapa, Paraná - Genealogia emigrantów z Bukowiny do Lapa w Brazylii
Wojska austro-węgierskie
 • Austro-Hungarian Land Forces 1848-1918 - anglojęzyczny serwis poświęcony tym wojskom
Pierwsza Wojna Światowa
 • „Niektórzy historycy uważają za początek XX wieku dzień 1 sierpnia 1914 roku, jako dzień, w którym został zakończony jeden z najpiękniejszych okresów historii naszej europejskiej cywilizacji - okresu wiary w potęgę ludzkiego rozumu, umiłowania techniki...”
First World War
 • Strona anglojęzyczna, spis sławnych i znanych osób walczących podczas tej wojny
Towarzystwo Pamięci
Powstania Wielkopolskiego
 • artykuły, bibliografia
II Rzeczpospolita
 • "Serwis historyczny poświęcony historii II Rzeczypospolitej 1914-1939, złożony w hołdzie ludziom żyjącym w tym okresie, którzy po 123 latach rozbiorów, prześladowań i ciągłej walki z zaborcą, podźwignęli się z niewoli i wywalczyli tak upragnioną wolność (...)".
 • Odsyłacze do stron pokrewnych
Księga pamiątkowa
uczniowie polscy - USA
 • Przed 1939 r. polskie szkoły uczestniczyły w akcji tworzenia księgi pamiątkowej dla szkół w USA. Przeglądając jej cyfrową wersję być może zobaczymy podpis naszych przodków jak uczyli się w szkole.
Polski Związek Wschodni
 • "Celem związku jest wszechstronny rozwój gospodarczy, oświatowy i kulturalny terenów wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej".
 • PZW wydaje czasopismo „Kurier Wschodni”
Rodzina Hitlerów
 • Artykuł z tygodnika Forum o rodzinie Hitlera (niestety niedostępny już na tej stronie, problemy z licencją)
Wojna zaczęła się wcześniej

Polska Zbrojna
 • Wojna [1939 r.] zaczęła się o świcie 1 września, pomiędzy godziną 4 a 4.30. Chociaż już wcześniej, z całą pewnością o 3.30, żołnierze Wehrmachtu przekroczyli granicę polską i w miejscowości Podłęże Królewskie strzelali do patrolu Obrony Narodowej.
Kampania Wrześniowa 1939
 • Serwis w całości poświęcony jest walce Polaków z III Rzeszą i Armią Czerwoną w pierwszych tygodniach drugiej wojny światowej.
Nieśmiertelnik 1939
Zapomniana podróż -
Kresy & Syberia
„Electronic Museum”
 • M. in. o wojnie polsko-bolszewickiej (1919-1920) oraz polsko-sowieckiej (1939). Albumy fotograficzne.
Sybiracy
 • Wirtualny pomniki upamiętniający wywózkę polskich rodzin z kresów wschodnich RP na daleką Syberię. Głównym jego celem jest zaprezentowanie wspomnień i relacji osób, które doświadczyły tych tragicznych wydarzeń. Publikacje można pobrać w formie elektronicznej.
Yad Vashem
 • Na stronie tego izraelskiego instytutu wspierającego pamięć o żydowskiej martyrologii z lat drugiej wojny światowej, można znaleźć także przydatne dla genealoga bazy danych.
Holocaust
w Wirtualnej Bibliotece Żydowskiej
Auschwitz-Birkenau
 • Strona Miejsca Pamięci i Muzeum po obozie zagłady, położoych w obrębie obecnego Oświęcimia i Brzezinki, w którym nazistowscy Niemcy zamordowali kilka milionów ludzi.
 • Na stronie znajduje się także wyszukiwarka Ksiąg Zgonów.
Majdanek
 • Obóz koncentracyjny Lublin-Majdanek
Stutthof
 • Obóz koncentracyjny Stutthof
Gross-Rosen
 • Obóz koncentracyjny Gross-Rosen w Rogoźnicy
Ravensbrück
 • Kobiecy obóz koncentracyjny Ravensbrück - Miejsce Pamięci i Przestrogi Ravensbrück
Mauthausen
Łambinowice
 • Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu
Strona o Armii Krajowej
 • Bogata strona o AK, m. in. dzieje poszczególnych batalionów i powstania warszawskiego, lista poległych, zdjęcia, uzbrojenie, siły niemieckie. Istnieje możliwość taniego zakupu zawartości całej witryny na CD.
Muzeum Powstania Warszawskiego
Pomniki Warszawy
 • Spis pomników Warszawy (spis, adresy, ilustracje)
Dwory i pałace okolic Łodzi
 • dokładne opisy wraz ze zdjęciami kilkudziesięciu historycznych pałaców lub zamków znajdujących się w okolicach Łodzi. Ciekawe nie tylko dla Łodzian...
Strona Tomka Pietrasa
 • Można tutaj znaleźć m.in. bibliografię podstawowych materiałów do nauki historii (w tym jej nauk pomocniczych) oraz bazę danych Access do zapisu fiszek.
Kalendarium
 • Szczegółowe kalendaria wydarzeń na różne okresy i miejsca
Wolter: dobre rozbiory Polski
 • Listy Woltera (Voltaire'a) do rosyjskiej carycy Katarzyny II dotyczyły m.in. rozbiorów Polski...
Uważasz, że na tej stronie powinien znaleźć się też inny link? Napisz!