Porady dla genealogów

Zobacz też:

Genealogia to nauka pomocnicza historii, zajmuje się badaniem więzi rodzinnych między członkami rodziny lub rodu połączonego pokrewieństwem i powinowactwem (filiacje i koicje), a wynikiem tych badań są tablice genealogiczne, np. drzewo genealogiczne.
© Maciej Róg
A może chciałeś wpisać genealogia.mrog.org?
Did you mean genealogy.mrog.org?