Poradnik genealogiczny
Linki genealogiczne

Archiwa

Archiwa Państwowe
 • Wspólne przedsięwzięcie Polskich Archiwów Państwowych i Instytutu Hoovera,
 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
 • Baza danych - System Ewidencji Zasobu Archiwalnego SEZAM (informacje o zasobach poszczególnych Archiwów, o stopniu ich opracowania, datach krańcowych i rozmiarach czy o zasadach udostępniania):
  opis i wskazówki wyszukiwawcze
  wyszukiwanie
 • Baza danych - Program Rejestracji Akt Metrykalnych i Stanu Cywilnego PRADZIAD (umożliwia odnalezienia tego Archiwum, w którym przechowywane są akta stanu cywilnego lub gminy wyznaniowej z danej miejscowości już przekazane do AP):
  opis i wskazówki wyszukiwawcze
  wyszukiwanie
 • Baza danych - Inwentarze Zespołów Archiwalnych IZA (umożliwia odnalezienie konkretnych jednostek archiwalnych spośród 7% wszystkich zespołów przechowywanych w wyszczególnionych Archiwach):
  opis i wskazówki wyszukiwawcze
  wyszukiwanie
Archiwum Główne Akt Dawnych
AGAD Archives Project
 • baza inwentarzy (?) Archiwum Głównego Akt Dawnych pochodzących z 90 miast i wiosek we wschodniej Galicji (obecnie Ukraina) wg projektu JewishGen
Centralne Archiwum Wojskowe
Ośrodek Dokumentacji Wychodźstwa Polskiego w Pułtusku
Ośrodek KARTA
 • m. in. Indeks Represjonowanych - program badawczy, w ramach którego prowadzona jest całościowa, imienna dokumentacja losów obywateli polskich prześladowanych w ZSRR w latach 1939-1959, z możliwością przeszukania przez Internet.
Archiwum „Solidarności”
 • Zasoby Stowarzyszenia Archiwum Solidarności (e-biblioteka, transkrypcje nagrań).
IPN
 • Strona Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. M.in. można pobrać formularze wniosku o udostępnienie dokumentów. Ciekawe linki.
Międzynarodowy Czerwony Krzyż
 • Strona internetowa znanej organizacji niosącej pomoc, która zajmuje się także poszukiwaniami osób, które zaginęły podczas działań zbrojnych, w szczególności podczas II wojny światowej. Ze strony można pobrać formularz podania do Międzynarodowego Biura Poszukiwań (w języku polskim) z prośbą o odnalezienie osoby zaginionej.
 • Poszukiwania przez Polski Czerwony Krzyż
Galeria Narodowa GA.PA
 • Niekomercyjna Wirtualna GAleria PAmiątek rodzinnych i narodowych — m.in. dział genealogii rodzinnej, pamiętników, czasopism, fotografii itp.
Zbiór adresów archiwów
 • Lista stron do Archiwów Państwowych i nie tylko.
Archiwa Rosyjskie
 • Архивы России. Новости сайта
Archiwa Wehrmachtu
 • Wypłynęło przy słynnej swego czasu sprawie Józefa Tuska, dziadka Donalda Tuska.
Konserwacja dokumentów i fotografii
Archiwa brytyjskie
GAZETY, CZASOPISMA

Uważasz, że na tej stronie powinien znaleźć się też inny link? Napisz!