Poradnik genealogiczny
Linki genealogiczne

Akty prawne, sprawy spadkowe

Kodeks Napoleona
  • Fragmenty kodeksu francuskiego, ustanowionego w 1804 r., a dotyczące kobiet. W Polsce obowiązywał od 1807 r., na niektórych ziemiach aż do lat 1930-tych.
  • Zobacz Historię kobiet.
Małżeństwo: od świeckiego do konkordatowego
  • Małżeństwo w starożytnej Grecji i Rzymie. Z dziejów polskiego prawa małżeńskiego. „Prototyp” małżeństw „konkordatowych” Małżeństwa „konkordatowe”
Fraser & Fraser
  • Poszukiwania genealogiczne i międzynarodowe sprawy spadkowe. jest członkiem stowarzyszenia AGRA.
Uważasz, że na tej stronie powinien znaleźć się też inny link? Napisz!