Poradnik genealogiczny
Linki genealogiczne

Literatura (około)genealogiczna

Bibliografia genealogiczna
1980-2001
 • Anna Celej, Bibliografia genealogii polskiej za lata 1980-2001
Korzenie kwartalnik historyczny Kongregacji Genealogicznej, ukazuje się od 1990 r.
Cyfrowa kolekcja
czasopism polskich
Biblioteka PTPN
Projekt Gutenberg
 • Projekt gromadzący książki dostępne za darmo w formie elektronicznej poprzez internet (eBook). Strona anglojęzyczna.
Odessa -
A German-Russian
Genealogical Library
 • Zbiór wielu baz danych.
The Center for Research Libraries
 • CRL is an international not-for-profit consortium of colleges, universities and libraries that makes available scholarly research resources to users everywhere (...). Open to scholars and researchers, its outstanding collections include more than 3.5 million volumes of research materials rarely held in North American libraries.
Genealogia. Studia i Materiały Historyczne
 • „Genealogia” jest wydawnictwem seryjnym utworzonym w 1991 roku, poświęconym problematyce historyczno-genealogicznej.
 • strona wydawcy: Wydawnictwo Historyczne
Pro Memoria
 • Czasopismo o tematyce historycznej. Przydatne także w heraldyce i genealogii.
Odkrywca
Zagadnienia chłopskie
 • Lista pozycji bibliograficznych w ramach niniejszej strony www.
Herby szlachty polskiej
 • zgromadzone na CD-ROMie herby szlachty polskiej (ok. 20zł),
Nekrologi „Kuriera Warszawskiego”
 • Książka Andrzeja T. Tyszki, 2 tomy: lata 1821-1945 (wyd. 2001, 570 str., nakład 200 egz.) oraz 1846-1852 (wyd. 2004, 623 str. , nakład 350 egz.). Zawiera noty biograficzne (na podstawie zamieszczonych w gazecie nekrologów), indeks nazwisk, indeks nazwisk panieńskich, wykaz herbów i pseudonimów, indeks Warszawy (ulice, kościoły, bractwa, numery domów itd.), indeks geograficzny, indeks rzeczowy (aptekarze, ekonomiści, sierżanci itd.). Cena każdego tomu zł. 80..-
  Sprzedaż prowadzi Dział Uzupełnienia Zbiorów-Wydawnictwa Własne:
  Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy
  Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
  ul. Koszykowa 26, 00-950 Warszawa www.biblpubl.waw.pl
Diecezja Łucka
do 1945 r.
Publikacje Wydawnictwa Sejmowego
Zobacz też biblioteki

LITERATURA (w przygotowaniu; na razie luźny zbiór)

Wspomnienia Powstańców Wielkopolskich Wydawnictwo Poznańskie, 1970 wybrali Lesław Tokarski i Jerzy Ziołek 532 str. spisane wspomnienia niektórych Powstańców Wielkopolskich zarówno z czasów I jak i II wojny światowej Słownik uczestniczek walki o niepodleglość Polski 1939-1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej Hanna Michalska, Maria Stopien, Bozena Tazbir-Tomaszewska, Wanda Turkowska, Waclawa Zastocka PIW 1988 615 str. 4430 haseł-biogramów, 510 krótkich not biograficznych [źródło] Kronika powstań śląskich 1919-1921 Marian Anusiewicz, Mieczysław Wrzosek, Książka i Wiedza, Warszawa 1980 236 str. [źródło] Encyklopedia Powstań Śląskich Instytut Śląski w Opolu 1984 718 str. zawiera ok. 2400 haseł i artykułów, dzielących się na trzy podstawowe działy: rzeczowy (poszczególne dziedziny tematycz­ne, w tym artykuły prasowe; najwięcej objętościowo), osobowy (ok. 1500 biogramów) oraz topograficzny (miejscowości szczególnie upamiętnionych walką) [źródło] Pamiętniki powstańców śląskich praca zbiorowa, Śląsk 1957 Tom 1 224 strony [źródło] Polacy internowani w Szwajcarii 1940 1945 - wykaz internowanych Józef Smoliński Filia Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim wykaz kilkunastu tysięcy nazwisk żołnierzy i ich dane Obozy i cmentarze wojenne w Zgorzelcu Roman Zgłobicki 1995 200 str. Omawia obozy jenieckie w Zgorzelcu podczas II Wojny Światowej w Zgorzelcu (Gorliz): 1. Międzynarodowy obóz jeńców wojennych dla szeregowców i podoficerów (Stalagu VIII A). 2. Obozy dla zagranicznych robotników przymusowych. 3. Obozy pracy przymusowej dla Żydów z rejencji katowickiej. 4. Żydowski Obóz pracy, filia obozu koncentracyjnego Gross-Rossen. W Aneksach: 1. Wykaz jeńców jugosłowiańskich pochowanych na cmentarzu ewangelickim przy ulicy cmentarnej w Zgorzelcu. 2. Lista jeńców włoskich ekshumowanych z cmentarza przy ul. Łużyckiej w Zgorzelcu. 3. zawiera listę znanych więżniów Al Gorliz. Książka zawiera 128 fotografii oraz 12 planów i szkiców. [źródło] Cmentarz Polski W Montmorency Jerzy Skowronek, Alicja Bochenek, Marek Cichowski, Krzysztof Filipow Warszawa 1986, Państwowy Instytut Wydawniczy 304 str. [źródło] Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej Oktawian Duda Warszawa 1995 608 str. A4 Obszar od Karpat po Wisłę oraz od linii Jasło-Dębica po Kraków, zwłaszcza wzdłuż linii frontu od Tarnowa po Gorlice (Żmigród, Jasło, Gorlice, Łużna, Pilzno, Tarnów, Dąbrowa Tarnowska, Brzesko, Bochnia, Limanowa - Nowy Sącz, Kraków). Działania wojenne; okręgi cmentarne (numeracja i nazwy cmentarzy); ewidencja poległych; projektowanie i budowa cmentarzy oraz ich twórcy; nagrobki; pomniki, kaplice, krzyże cmentarne; groby i zieleń cmentarna; epitafia, tablice nagrobne i inne inskrypcje; spis poległych. [źródło] [źródło] Księga pamięci kadetów II Rzeczypospolitej Andrzej Dławichowski (współautor) [źródło] Poszukiwanie przodków. Genealogia dla każdego Małgorzata Nowaczyk Państwowy Instytut Wydawniczy, 2005, wyd. I poradniki dla genealogów [źródło] Rodzinna historia lęku Agaty Tuszyńskiej Wydawnictwo Literackie 2005 opowieść o poszukiwaniu przodków oraz własnej tożsamości. [źródło] Inskrypcje polskich grobów na cmentarzach Podola t. 1 = Czerwonogród, Jagielnica, Jazłowiec, Kupin, Mielnica Podolska, Międzybóż, Salówka, Stara Sieniawa, Zaleszczyki) red. W. Drelicharz Kraków 2004 [źródło] Cmentarz obrońców Lwowa Stanisław S. Nicieja Zakład im. Ossolińskich [źródło] Adwokaci wśród ofiar Katynia „Palestra” nr 4 / 2000 [pismo adwokatury Polskiej] w numerze lista adwokatów Polskich zamordowanych w sowieckich obozach, zdjęcia, życiorysy [źródło] Piaseczno miasto królewskie i narodowe T. Żmudziński wydawcą jest Urząd Miasta i Gminy Piaseczno dzieje miasta od 1429 r. do czasów powojennych XX w. jest tu m.in. - spis mieszkańców z roku 1590 (140 domowych ognisk) z podaniem liczby domowników - „Taryfa Dymów” z 1790 r., podająca podział miasta na tereny i ulice z nazwiskami właścicieli nieruchomości - spis właścicieli majątków nieruchomych z 1931 r. oraz podział mieszkańców wedle zawodów (w liczbach) [źródło] Spis szlachty królestwa polskiego z dodaniem krótkiej informacyi o dowodach szlachectwa reprint, Warszawa 1991 [źródło] Rycerstwo polskie Podkarpacia. Dawne dzieje i obecne obowiązki szlachty zagrodowej na podkarpaciu Władysław Pulnarowicz Przemyśl 1937 Książki nt. Somosierra 1808 „Somosierra 1808” R. Bielecki 1989, wyd. MON szczegółową listę uczestników szarży, z krótkimi biogramami [źródło: pl.soc.genealogia] „Kozietulski i inni” M. Brandys 1967 „Koniec świata szwoleżerowi” M. Brandys t. 1-5 (1972-1979) Księga poległych na Polu Chwały w latach 1943-1945 praca zbiorowa Wojskowy Instytut Historyczny, MON 1974, wyd. I 1015 str. 29 967 nazwisk na podstawie dokumentacji CAW [źródło] Galicyjskie cmentarze wojenne Roman Frodyma Pruszków 1998 ok. 200 str. kilka(?) tomów opisy cmentarzy, mapki topograficzne, kalendarium walk [źródło] Cmentarz Rakowicki - opowieści o zmarłych Aleksander Krawczuk KAW 1987 2 tomy, każdy(?) 176 str. [źródło] Cmentarz Powązkowski 1891-1918. Zmarli i ich rodziny Stanisław Szenic PIW 1983 470 str. [źródło] Stosunki poddańcze w dawnej Galicji Autor Roman Rozdolski PWN 1962 ... tomów [źródło] Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej Oktawian Duda Ośrodek Ochrony Zabytków Krajobrazu, Warszawa 1995 608 str. ilustracje, plany cmentarzy (zawartość książki została udostępniona w internecie, patrz wyżej) Polegli w Galicji Zachodniej 1914 - 1915 (1918) Jerzy Drogomir t. I-III [źródło] Pamiętniki Kazimierz Chłędowski tom I Galicja 1843-1880, tom II Wiedeń 1881-1901 wyd. I - Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław 1951 wyd. II - Wydawnictwo Literackie, Kraków 1957 m.in. „Tom I (…) obejmuje wspomnienia młodości, lat uniwersyteckich na wydziale prawa w Pradze i Krakowie oraz trzynastoletni okres służby w namiestnictwie we Lwowie” [źródło] Okolice Galicyi Maciej Stęczyński 1847 (reprint: Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1990) 156 str. [źródło] Salezjańscy Męczennicy Wschodu Ks. W.W. Żurek SDB Wyd. Jedność Kielce 2003 286 str. m.in. życiorysy zamęczonych w gułagu polskich zakonników i księży Genealogia. Studia nad wspólnotami krewniaczymi i terytorialnymi w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym pod red. J. Hertla i J. Wroniszewskiego UMK 1987 247 str. [źródło] Galicja - wsród gawedziarzy i pamietnikarzy i uczonych galicyjskich Henryk Barycz wyd. 1963 2 tomy, 423 + 390 str. [źródło] Pomniki i mogiły Polaków na cmentarzach zagranicznych Eustachy Marylski Kraków 1980 56 str. [źródło] 1000 najpopoularniejszych nazwisk w Polsce Jarosław Zawadzki Świat Książki, Warszawa 2002 304 str. [źródło] Cmentarze Podgórza K. Grodziska wyd. Secesja, 1962 143 str. [źródło] Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych Galicji Zachodniej Jerzy Drogomir T. 1 (684 s.) i T. 2 (578 s.) Tarnów, Muzeum Okręgowe, 1999 [źródło] Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej Jacek M. Majchrowski (red.) Warszawa, 1994 Wyd. BGW ISBN 8370665691

Uważasz, że na tej stronie powinien znaleźć się też inny link? Napisz!