Poradnik genealogiczny

Arkusze genealogiczne

Formularz genealogiczny do zmiany danych o rodzinie na drzewie genealogicznym:

Arkusz należy wypełnić odręcznie i wysłać pocztą do swojego rodzinnego genealoga. Niektóre formularze (np. Word) można również wypełnić na komputerze, ewentualnie odręcznie wypełnione zeskanować, a wysłać pocztą elektroniczną jako załącznik.

Być może wygodniejsze i dokładniejsze okażą się inne formularze, kwestionariusze, arkusze, ankiety itp.:

Wywód przodków

Przykładowy formularz wywodu przodków w systemie Ahnentafel w formie tabeli:

Zgoda na publikację w Internecie

Przykładowy formularz oświadczenia o wyrażeniu zgody na publikację przez rodzinnego genealoga informacji o żyjącym członku rodziny na drzewie genealogicznym w Internecie: DOC — Microsoft Word, ODT — OpenDocumentText (LibreOffice, OpenOffice) itp.